Hodnoty, na kterých stavíme

MODERNÍ INSTITUCE

SMYSLUPLNÉ INOVACE

ODBORNOST A VSTŘÍCNOST

PODPORA A ČESTNOST

JSME MODERNÍ INSTITUCE S OTEVŘENÝM A KREATIVNÍM PŘÍSTUPEM

PODPORUJEME INOVATIVNÍ PROJEKTY PŘI ZACHOVÁNÍ ZÁSAD FÉROVOSTI, SMYSLUPLNOSTI A EFEKTIVITY

Pracujeme v kontextu světového dění (think global, act local).

Využíváme nejnovější know-how a otevřené postupy. Naše informace a znalosti, které mohou pomoci v jiných oblastech, ochotně a otevřeně sdílíme.

Nebojíme se diskuze o našich aktivitách, postupech a o naší praxi. Pokud je to potřeba, neodmítáme ani konfrontaci. Přijímáme nové myšlenky, nejsme dogmatičtí. Hledáme řešení na nové výzvy a problémy, neschováváme se za "to nejde".


Ke všem projektům přistupujeme stejně, v rámci nastavených pravidel. Vždy jednáme v souladu s etickými pravidly, udržujeme si vysoký morální kredit.

Smysluplnost je pro nás hodnota, která je pro naši práci zásadní. Když něco po svých klientech požadujeme, vždy víme, jaký smysl pro nás informace bude mít a proč ji potřebujeme. Nikdy neděláme a nevyžadujeme věci "jen tak".


NÁŠ PŘÍSTUP PŘI REALIZACI AGENDY JE ODBORNÝ, VSTŘÍCNÝ A TRANSPARENTNÍ

DBÁME O VZÁJEMNOU DŮVĚRU, PODPORU, SLUŠNOST, ODPOVĚDNOST A ČESTNOST. PODPORUJEME TÝMOVOU SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI

Dbáme na to, aby naše práce byla vedena s vysokou odborností. Tu vyžadujeme nejen od svých zaměstnanců, ale od všech spolupracovníků (hodnotitelé, zpravodajové, experti).

Otevřeně přijímáme a zodpovíme každou žádost o pomoc a radu. Svá rozhodnutí jasně a otevřeně komunikujeme. Zásadně odmítáme jakékoliv formy zvýhodňování (klientelismus, nepotismus).


Je pro nás důležité, aby nás práce naplňovala a bavila. To nám otevírá dveře k hledání a přijímání nových cest. Pracujeme jako jeden tým, postavený na respektu a vzájemné důvěře. Podporujeme se a vycházíme si vstříc. Každý si uvědomujeme svůj díl odpovědnosti za práci agentury.

Jednáme čestně, s pokorou, a dokážeme si přiznat své chyby, ze kterých se učíme. Vzdělávání chápeme jako základ pro naši práci. Schopnost učit se novým věcem a trvale zvyšovat odbornost je pro nás zásadní. Tím přispíváme k rozvoji agentury i sebe samých.

Jsme hrdí, že naše práce napomáhá k rozvoji naší země a prostřednictvím námi podpořených projektu můžeme pomoci zlepšit kvalitu života nás všech. Je pro nás důležité být prospěšní a otevření novým věcem. Podporujeme výzkum užitečný pro společnost.